Algoritmer og Datastrukturer 2 (Forår 2010, Q4)

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen, ekstern censur, 7 skala.

Hjælpemidler: Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater, lommeregner). Computer må ikke medbringes.

For at kunne indstilles til eksamen skal man have godkendt besvarelserne af 6 obligatoriske ugeopgaver.

Pensum

Pensum til dADS 2 eksamen i foråret 2010 er:

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Cliff Stein. Introduction to Algorithms (Third Edition), MIT Press and McGraw-Hill, 2001:
Kapitel 2.3.1-2.3.2, 4.2-4.5, 15, 16.1-16.3, 22, 23, 24.1-24.3, 24.5, 25.1-25.2, 26.1-26.3, 32.1-32.2, 32.4

Michael T. Goodrich and Roberto Tamassia: Algorithm design - Foundations, Analysis and Internet Examples, John Wiley & Sons, Inc., 2002:
Kapitel 9.2

William Smyth: Computing Patterns in Strings. Pearson Education, 2003. ISBN: 0-20139-839-7 (errata).
Kapitel 5.3.2

Eksamensopgaver