Uge 5

Forelæsninger

Tirsdag den 27/1-2004, kl 12-14

Fredag den 30/1-2004, kl. 10-12

Øvelser

Opgaver til uge 5

Obligatorisk afleveringsopgave

Opgave 1

Forklaring

Ugesedlen anfører til hver uge hvilke forelæsninger der planlægges holdt i nærmeste fremtid. De anførte øvelsesopgaver bliver gennemgået til TØ i den pågælden de uge. De vil typisk behandle stof fra den foregående uge. Den obligatoriske afleveringsopgave skal regnes og afleveres i udgangen af den pågældende uge, typisk i week-enden, efter aftale med holdets instruktor.

Afleveringsopgaven på ugesedlen til uge x afleveres mellem øvelserne i uge x og x+1. Så har man nemlig gavn af gennemgangen af relateret stof til TØ i uge x til at regne afleveringsopgaven. Instruktoren vil gennemgå opgaven til TØ i uge x+1 og tilbagelevere den rettede aflevering.


Denne side vedligeholdes af Gerth Stølting Brodal <gerth@cs.au.dk>.