Algoritmer og Datastrukturer 1

Errata

Hvis du tror at du har fundet en trykfejl, så send em email til gerth@cs.au.dk, så fejlen kan blive listet nedenfor. For [GT] findes der desuden en officiel webside med errata.

[GT] side 50, C-1.5Erstat "if n=1" med "if n=0"
[GT] side 50, C-1.6Erstat "if n=1" med "if n=0"
[GT] side 66, algoritme 2.6Lige før "return e" i removeAtRank algoritmen skal tilføjes "A[n]=NULL"
[GT] side 69, linie -5Slet "an error occurs if p is the first position"
[GT] side 69, linie -3Slet "an error occurs if p is the last position"
[GT] side 80, linie 21Erstat "the while loop" med "the for loop"
[GT] side 170, fig. 3.24Erstat "three black ancestors" med "three black internal node ancestors"
[GT] side 213, R-3.14, linie 6Erstat "an unique" med "a unique"
[GT] side 318, linie -10Erstat "and (SFO,LAX) is a cross edge" med "there are no cross edges in this example, but (SFO, LAX) would have been a cross edge if it had existed"
[GT] side 326, linie -3Erstat "if S is empty" med "if i!=n+1"
[GT] side 343, linie -15Erstat "each vertex u != v of G{->}" med "each vertex u != v of G"
[GT] side 351, linie 8Erstat "D[u]=d_i(v,u)" med "D[u]<=d_i(v,u)"


Denne side vedligholdes af Gerth Stølting Brodal <gerth@cs.au.dk>