Algoritmer og Datastrukturer 1

Eksamen

2 timers skriftlig eksamen, intern censur, bestået/ikke bestået.

For at kunne indstilles til eksamen skal man have godkendt besvarelserne af 6 obligatoriske ugeopgaver.

Pensum

Pensum til dADS 1 eksamen er:

Jon Bentley: Programming Pearls, Second Edition, Addison-Wesley, Inc., 2000:
Kapitel 8.

Michael T. Goodrich and Roberto Tamassia: Algorithm design - Foundations, Analysis and Internet Examples, John Wiley & Sons, Inc., 2002:
Kapitel 1.1-1.2, 2.1-2.5, 3.1-3.3, 4.1-7 (ikke side 232-234).

Mikkel Nygaard Hansen og Erik Meineche Schmidt: Transition Systems, DAIMI FN-64, februar 2004:
Kapitel 1.1-4, 1.5.1-3, 1.5.5, 2.1-3.

Eksamensopgaver

Eksamen består af en kombination af små skriftlige opgaver og multiple-choice-opgaver.


Denne side vedligholdes af Gerth Stølting Brodal <gerth@cs.au.dk>