Avanceret algoritmik

Ugeseddel 9


Forelæsning 27. marts

Emne: I den første forelæsning om External Memory Algorithms (20. marts), blev der gennemgået de dele af

The Input/Output Complexity of Sorting and Related Problems
Alok Aggarwal and Jeffrey Scott Vitter
Communications of the ACM, 31(9):1116-1127, 1988

der omhandlede flette sortering og permutation. Afsnitene omhandlende "FFT", "Permutation networks", "Matrix transposition" og "Distribution sort" blev ikke gennemgået.

Den anden forelæsning (27. marts) omhandler B-træer, som er I/O effektive søgetræer. B-træer er den fundamentale data struktur anvendt i mange database systemer. Forelæsningen tager udgangspunkt i nedenstående to manuskripter. En mere grundlæggende introduktion til B-træer findes i (Cormen et al, Kapitel 19).

Tekst:
Amortized Analysis of (a,b)-Trees
Gerth Stølting Brodal and Rolf Fagerberg
Note, 4 pages, 2000
[ps,pdf]


Cache-Oblivious B-Trees
Michael A. Bender, Erik Demain, and Martin Farach-Colton
In Proc. 41th Annual Symposium on Foundations of Computer Science,
399-409, 2000
Note 2


Slides fra forelæsningen d. 20 marts [pdf,ps]


Opgaver til øvelserne 27. marts.

Bemærk den sidste opgave er den obligatoriske opgave

Opgave 1)

a) I bedes overveje hvordan man eksperimentielt kan bestemme hukommelses hierakiet på en konkret maskine, f.eks.

* Antallet af forskellige hukommelses nivauer (L1 cache, L2 cache, DRAM, virtual memory)

* Størrelsen af de forskellige hukommelses niveauer

* Blok størrelsen

* Tilgangstider tider (Hit time, Miss penalty)

Hint: Mål udførselstiden af løkker der systematisk tilgår hukommelsen.

b) Afprøv evt. jeres overvejelser i praksis. Opnås de ønskede resultater ?

Hvorfor/hvorfor ikke ?

Opgave 2)

I denne opgave betragtes bunke sortering ("Heap sort", Cormen et al., Kapitel 7). Det antages at M>=B^2.

a) Argumenter for at det kræver O(N/B) I/Oer at bygge en bunke med N Heapify operationer.

Hint: CPU tiden er O(N). Betragt de 2log B nedeste niveuaer og de øverste log N-2log B niveauer adskilt.

b) Hvor mange I/Oer kræver det at fjern det mindste element fra bunken ?

c) Argumenter uformelt hvor mange I/Oer det kræver at udtage alle N elementer fra en bunke.

d) Er bunke sortering I/O effektiv ?

Opgave 3)

I forelæsningen blev det gennemgået hvorledes man opnår en I/O effektiv flette sorterings algorithme, hvis man kender parameterne B,N, M. I denne opgave antager vi at disse parametre ikke er kendt og at I/O sker automatisk af en virtuel hukommelses mekanisme der anvender LRU. Betragt følgende to varianter (pseudo kode) af binær flette sortering: I) Rekursiv variant

    proc Sort(X[1..N])
     if N>2 then
      Sort(X[1..N/2])
      Sort(X[N/2+1..N])
      X := Merge(X[1..N/2],X[N/2+1..N)
II) Iterative variant

  
    proc Sort(X[1..N])
     i:=1
     while (i < N)
      for j=1 to N-i step 2*i
       k := min(j+2*i-1,N)
       X[j..k] := Merge(X[j..j+i-1],X[j+i..k]
      i:=2*i

a) Hvor mange I/O foretager algoritmerne hvis N<=M/2 ?

b) Hvor mange I/O foretager algoritmerne hvis N=M+1 ?

c) Hvilken af de to varianter af flette sortering er at foretrække i I/O modellen ? Bemærk at jeres argumenter vil gælde for alle niveau i hukommelses hierakiet.

d) Verificer evt. jeres udsagn fra c) eksperimentielt.


Den følgende opgave, opgave 4, er den obligatoriske opgave som skal afleveres Opgave 4)

Denne opgave omhandler permutations algoritmer til flere diske.

a) Giv en permutations algoritme i Aggarwal-Vitter modellen der bruger O(N/P) I/Oer.

b) Giv en permutations algoritme i I/O modellen der bruger O(N/D) I/Oer når D<=B. Det antages at input og output er ligeligt fordelt på diskene.