Avanceret algoritmik

Ugeseddel 8


Forelæsning 20. marts

Emne:
Denne forelæsning vender tilbage til emnet omkring beregningsmodeller. Vi introducerer den såkaldte I/O-model, der fokuserer på antallet af blok-transfers imellem en langsom ekstern hukommelse og en hurtig, men meget mindre intern hukommelse. Dette aspekt omkring intern og ekstern hukommelse har de senere år vist sig at have stor betydning for effektiv håndtering af massive data sæt, f.eks. i store databaser. De efterfølgende to forelæsninger vil også handle om I/O-modellen.

De nævnte tre forelæsninger bliver alle givet af den anden af de tre gæsteforelæsere, der er på kurset; forskningslektor Gerth Stølting Brodal fra Aarhus Universitet.

Tekst:
Forelæsningen 20. marts tager udgangspunkt i følgende artikel:
The Input/Output Complexity of Sorting and Related Problems
af Alok Aggarwal og Jeffrey Scott Vitter, Communications of the ACM, 31(9):1116--1127, 1988