Algoritmer og Datastrukturer 1

Eksamen

2 timers skriftlig eksamen, intern censur, 7-skala bedømmelse.

Hjælpemidler: Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater, lommeregner). Computer må ikke medbringes.

For at kunne indstilles til eksamen skal man have godkendt besvarelserne af 6 obligatoriske ugeopgaver.

Pensum

Pensum til dADS 1 eksamen i foråret 2008 er:

Jon Bentley: Programming Pearls, Second Edition, Addison-Wesley, Inc., 2000:
Kapitel 8.

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Cliff Stein. Introduction to Algorithms (Second Edition), MIT Press and McGraw-Hill, 2001:
Kapitel 1, 2, 3.1, 6, 7.1-7.4.1, 8, 9.1-9.2, 10, 11.1-11.4, 12.1-12.3, 13, 14, 17, 21.1-21.3.

Mikkel Nygaard Hansen og Erik Meineche Schmidt: Transition Systems, DAIMI FN-64, februar 2004:
Kapitel 1, 2.

Eksamensopgaver

Eksamen består af en kombination af små skriftlige opgaver og multiple-choice-opgaver.


Denne side vedligholdes af Gerth Stølting Brodal <gerth@cs.au.dk>